Zdravý pohyb

Články kategorie Zdravý pohyb
18.1. 2021

Chodidla jsou pro nás jako kořeny pro stromy:)

Dotýkají se země, mohou se do ní bořit a kořenit, mohou zem ohmatávat a uchopovat podobně jako ruka. A nohy jako kmen stromu nesou trup, který se od hrudníku pažemi a hlavou rozvětvuje jako strom v korunu. Středem v našem těle je oblast pánve a již odtud skrz pánevní dno a nohy získáváme svůj postoj a stabilitu. Silné a pružné chodidla jsou základem pro naše zdraví...

12.1. 2021

Napřímená páteř je základ:)

Při cvičení je velice důležité udržovat neutrální postavení páteře. Naše páteř je dvojitě esovitě prohnutá a vytváří tzv. lordotické a kyfotické křivky. Co to je neutrální postavení páteře aneb napřímená páteř ? Neutrální postavení páteře  je taková pozice páteře, při které jsou zachovány přirozené křivky páteře : bederní lordóza – hrudní kyfóza – krční lordóza Neutrální postavení...

12.1. 2021

3D síť v našem těle

Pod kůži máme několik struktur, které by ideálně měli po sobě klouzat. Problém  nastane, když se naše tělo dostatočně nehýbe a jednotlivé tkáně se k sobě přilepí a ztuhnou a právě to způsobí v našem těle napětí a bolest.  Veškerý náš pohyb (např. zvednout se, otočit se nebo ohnout se…) nás stojí hodně sil. Pokud cítíte napětí, ztuhlost nebo bolest v některé části těla,...